top of page

Lär dig mer om Medicinsk Laserbehandling

medicinsklaser.jpg

Medicinsk laserbehandling, LLLT (Low Level Laser Therapy) är ett effektivt sätt att minska smärta för dig som vill undvika läkemedel men går också utmärkt att kombinera med nästan alla läkemedel. Den medicinska lasern är svag, ofarlig och sätter igång kroppens egen självläkning med hjälp av "rent" ljus. Den skiljer sig från den starka lasern som kan skära och bränna. Laserljusets egenskaper är unika och det har visat sig ha positiva effekter på celler, leder  och muskulatur genom;
| reducerad smärta | reducerad inflammation | reducerad svullnad, ödem | påskyndad läkning |

Det finns över 5 000 studier på laser och behandling med medicinsk laser och dess positiva effekter, se under länken "forskning om laserterapi".

Behandlingen  är smärtfri, riskfri och tar ca 5-30 minuter och hur många behandlingar  som behövs varierar vanligtvis mellan 1-6 beroende på om akut skada eller mer långvarig, kronisk smärta. Vissa tillstånd kan behöva fortsatta, regelbundna underhållsbehandlingar.  Biverkningar är ovanliga och om de uppträder så är de lindriga och kan röra sig om tillfälligt ökad smärta för att sedan avta inom ca 24 timmar. Tillfällig trötthet kan förekomma. Så många som 9 av 10 har nytta av laserbehandling.

MLC arbetar med Irradias svensktillverkade Mid-Laser som är ett av de mest flexibla och professionella lasersystemen på marknaden och den är medicintekniskt godkänd.

bottom of page