Artros

Artros är ett smärtsamt tillstånd som kan orsaka olika grad av lidande. Risken att utveckla artros tilltar med ålder och kan drabba olika leder, tumme och knä är leder som ofta drabbas av artros. I vissa fall kan artrosen orsaka stor påverkan på vardagslivet och försämra livskvaliteten. Smärtan är kronisk men kan variera och gå i "skov". 

Laserbehandling kan i många fall hjälpa patienten att återgå till aktiviteter och få förbättrad funktion och vardagsliv

Armbågssmärtor

Armbågssmärta kan ha olika orsaker och namn beroende av var den sitter. Vid golfarmbåge sitter smärtan på insidan om armbågen och vid tennisarmbåge på utsidan. Dessa tillstånd kan vara mycket långdragna och besvärliga. Man kan uppleva muskelsvaghet och ha svårt att lyfta saker. Smärtan kan stråla ner mot handen men också upp mot axeln. Eftersom flera muskler och senfästen kan vara inblandade kan smärtan uppstå på olika ställen vid olika rörelser.  

Laserbehandling har visat mycket goda resultat vid dessa typer av tillstånd.

Axel-. skulder-, höft- och ryggsmärtor

Smärtor i rörelseapparaten är beroende på vilken struktur som är påverkad och kan ge olika symtom vid olika aktiviteter. Muskler, senor, senfästen, slemsäckar och även skelettet kan vara påverkat. Smärta i skuldra är den 3;e vanligaste diagnosen i primärvården och ca 30 % av befolkningen har någon gång haft ryggskott. Inflammation är en vanlig orsak till höftsmärtor. Laserbehandling har visat goda effekter på smärtor i dessa områden oavsett grundorsak.

Fot- och handsmärtor

Hand och fot kan drabbas av många olika tillstånd. Några exempel kan vara musarm, karpaltunnelsyndrom, fingerledsartros, hälsporre, hälseneinflammation, och mycket mer. Den medicinska lasern har framgångsrikt lindrat även dessa smärt- och inflammationstillstånd.

Nacksmärtor

Nacksmärtor har olika orsaker som många gånger kan lindras med medicinsk laser. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) gav 2014 ut en rapport vars slutsatser var att vid långvariga nacksmärtor kan laserbehandling ge smärtlindring i 2-6 månader efter avslutad behandling. Whiplash är ett vanligt tillstånd som kan orsaka stort och långvarigt lidande med påverkan på vardagslivet och arbetsförmågan. Laserbehandling kan användas i akut skede men också när smärtan blivit kronisk. Många har nacksmärtor relaterade till arbete vid dator eller på andra sätt krävande arbeten. Skatteverket har nu också genom sitt godkännande av laser som friskvård underlättat att förebygga många nackproblem genom möjligheten att använda friskvårdsbidraget vid medicinsk laserbehandling.

© 2020 by MLC