top of page
AdobeStock_280322036.jpeg

Artros

Artros är ett smärtsamt tillstånd som kan orsaka olika grad av lidande. Risken att utveckla artros tilltar med ålder och kan drabba olika leder, finger, knä och höft är leder som ofta drabbas. Tumbasen är den led i handen som oftast drabbas av artros, upp emot 25% av alla kvinnor drabbas efter klimakteriet. I vissa fall kan artrosen orsaka stor påverkan på vardagslivet och försämra livskvaliteten. Smärtan är kronisk men kan variera och gå i "skov". Laserbehandling kan i många fall hjälpa den drabbade att återgå till aktiviteter och få förbättrad funktion och vardagsliv

Armbågssmärtor

Armbågssmärta kan ha olika orsaker och namn beroende av var den sitter. Vid golfarmbåge sitter smärtan på insidan om armbågen och vid tennisarmbåge på utsidan. Dessa tillstånd kan vara mycket långdragna och besvärliga. Man kan uppleva muskelsvaghet och ha svårt att lyfta saker. Smärtan kan stråla ner mot handen men också upp mot axeln. Eftersom flera muskler och senfästen kan vara inblandade kan smärtan uppstå på olika ställen vid olika rörelser.  

Laserbehandling har visat mycket goda resultat vid dessa typer av tillstånd.

571f7d3239ec57464276a1d6_Midlaser karuse

Axel-. skulder-, höft- och ryggsmärtor

Smärtor i rörelseapparaten är beroende på vilken struktur som är påverkad och kan ge olika symtom vid olika aktiviteter. Muskler, senor, senfästen, slemsäckar och även skelettet kan vara påverkat. Smärta i skuldra är den 3;e vanligaste diagnosen i primärvården och ca 30 % av befolkningen har någon gång haft ryggskott. Inflammation är en vanlig orsak till höftsmärtor. Laserbehandling har visat goda effekter på smärtor i dessa områden oavsett grundorsak. Studier visar att även fibromyalgipatienter har mycket god hjälp av medicinsk laser.

AdobeStock_287106953.jpeg

Fot- och handsmärtor

Hand och fot kan drabbas av många olika tillstånd. Några exempel kan vara musarm, karpaltunnelsyndrom, "SMS-tumme" är ett vanligt  tillstånd som drabbar även yngre människor.. Andra besvärliga tillstånd kan vara; hälsporre och hälseneinflammation. Även akuta tillstånd såsom t.e.x. stukningar läker också bra med medicinsk laser. 

Nacksmärtor

Nacksmärtor har olika orsaker som många gånger kan lindras med medicinsk laser. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) gav 2014 ut en rapport vars slutsatser var att vid långvariga nacksmärtor kan laserbehandling ge smärtlindring i 2-6 månader efter avslutad behandling. Whiplash är ett vanligt tillstånd som kan orsaka stort och långvarigt lidande med påverkan på vardagslivet och arbetsförmågan. Laserbehandling kan användas i akut skede men också när smärtan blivit kronisk. Många har nacksmärtor relaterade till arbete vid dator eller på andra sätt krävande arbeten. Nackspärr är ett ofta kortvarigt men nog så besvärligt tillstånd som den medicinska lasern lätt  kan lindra. Medicinsk laser godkänns av många arbetsgivare som insett att den underlättar och förebygger många problem från kroppen genom att ge sina medarbetare möjligheten att använda friskvårdsbidraget vid medicinsk laserbehandling. Läs mer under priser/boka.

bottom of page